VPN installatie handleiding

Gebruik deze handleiding om een VPN verbinding op te zetten van je computer naar ons datacenter.

Windows: Download en installeer de DrayTek VPN Client

MacOS: Download en installeer de DrayTek VPN Client


Open na installatie het programma "Smart VPN Client"


Click op "Profiles"


Click op "Add"


Profile Name: Geef de VPN een naam die je zelf kiest.
Type: SSL VPN Tunnel.
IP or Hostname: Deze informatie heb je ontvangen.
Port: Deze informatie heb je ontvangen.
User Name: Deze informatie heb je ontvangen.
Password: Deze informatie heb je ontvangen.
Vink aan "Remember My Credentials"
Vink uit "Always Prompt for Credentials"


Click op "Advanced Options"

Vink uit "Use default gateway on remote network"

Sla het profiel op en maak verbinding.